Помоћ / Pomoć


KNJIGE

Stranputice pravoslavnog bogoslovlja u 20. veku

knjiga stranputice pravoslavnogbogoslovlja u xx veku


Opet spas Rusije

knjiga opet spas rusije


Prilog izmirenju raskola ep. Artemija

knjiga prilog izmirenju raskola episkopa artemija


Protiv učenja ep. Ignatija (Midića)

knjiga protiv ucenja episkopa ignatija 


Ipak se ne okreće

knjiga ipak se ne okrece


Sveti i Veliki Sabor 2016.

knjiga sveti i veliki sabor 2016 godine


Ekumenistički papizam

knjiga ekumenisticki papizam


Humanizam, ekumenizam, pacifizam…knjiga humanizam ekumenizam pacifizam


O liturgijskoj obnovi, preporodu i reformama

knjiga svetootacko bogoslovlje vs humanisticko filozofiranje


Svetootačko bogoslovlje VS humanističko filozofiranje

svetootacko bogoslovlje vs humanisticko filozofiranje


O kanonizaciji Petra drugog Petrovića Njegoša

o kanonizaciji petra petrovica njegosa


Simvolika predstava na srednjovekovnoj kamenoj plastici kod Srba

simvolika predstava na srednjevekovnoj plastici

 

VIĐENjE S. V. O SKOROM ČIŠĆENjU CRKVE

БОЖИЋНА ПОСЛАНИЦА ЛЕТА ГОСПОДЊЕГ 2021.

ŠTA SE DOGODILO SA PRVOBITNIM RAJEM I GDE SE ON SADA NALAZI?

IZRICANJE ANATEME predsedniku Republike i Narodne skupštine, svim pravoslavno krštenim članovima Narodne skupštine i Vlade, i patrijarhu srbskom Porfiriju

Protiv presađivanja i zaveštavanja telesnih organa

OBJAVA PREKIDA POMINjANjA I OPŠTENjA ARHIM. NIKODIMA (BOGOSAVLjEVIĆA)

VIĐENJE S. R. O RAVNOJ ZEMLJI, NEBESKOM SVODU I ZVEZDAMA

Molitva za izbavljenje iz ropstva i otvaranje hramova

Mitropolit Amfilohije – od velikosrbina do velikocrnogorca

POZIV PRAVOSLAVNIM SRBIMA POVODOM ZABRANE ODLASKA NA NEDELJNU SLUŽBU (+video)

Da li SPC može blagosloviti crnogorsku naciju?

Korona virus – šta je glavni cilj globalista?

Osnovne zablude protestanata i njihovo poreklo

Migranti - kazna Božija?

Sveštenici se oslovljavaju sa "OČE" u Pravoslavnoj crkvi

Psevdopravoslavno-sektaški kult dečaka Vjačeslava

Vladika Artemije je u raskolu 4 – odgovor grupi Istina je samo jedna – vladika Artemije

Vladika Artemije je u raskolu 3 – kada je raskol počeo?

Vladika Аrtemije je u raskolu 2 - analiza komentara

Crkveni kalendar – kanonsko ili dogmatsko pitanje?

O nesmirenim, tvrdoglavim i sektaški nastrojenim revniteljima ne po razumu

Razobličavanje zabluda o. Nikolaja Ušakova i o. Vasilija (Novikova) o elektronskim ličnim dokumentima

Postoji li duhovna opasnost od elektronskih ličnih dokumenata?

Još jedna svetootačka potvrda geocentričnog sistema

Mitropolit Amfilohije krštava transrodne

Protiv učenja ep. Ignatija (Midića)

Zvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivna
 

knjiga protiv ucenja episkopa ignatija

PREDGOVOR


“„Ne dajte se zavesti različitim i tuđim učenjima“ (Jev. 13, 9).

Tokom čitave istorije Pravoslavne crkve bogoslovlje ima poseban smisao i ulogu. Sa ovaploćenjem Boga Slova ono dobija punoću otkrivenja i sa Njime svoj sadržaj i metod. Bogočovek Isus Hristos Sobom objavljuje Oca i Duha Svetoga, kao i zaboravljenu istinu o čoveku i čitavoj tvari. Iskupivši, oslobodivši i iscelivši čoveka, Bogočovek Isus Hristos, na dan Pedesetnice, Duhom Svetim ustanovljava Crkvu, kao živi Bogočovečanski organizam, čija je On glava, a udovi Njegovog Tela svi oni koji poveruju u Njega, rode se od Boga Oca u utrobi Crkve, i u njoj zadobijaju večni život kroz slavljanje Svete Trojice i sjedinjenje s Njom hranjenjem hranom besmrtnosti – Telom i Krvlju Njegovom.
Na praznik Pedesetnice Apostolima su otkrivene sve tajne o Bogu, čoveku i čitavoj tvari, onoliko koliko je čoveku potrebno i dovoljno da zna u ovom veku. 

Od tog dana Apostoli zidaju Crkvu u čitavoj vaseljeni upravo na učenju koje je dobijeno neposredno iz usta Hristovih i dopunjeno otkrivenjem Svetoga Duha, i zapisano potom od njih. Ta vera u tajnu večnog života čitave tvari, čoveka pre svih i svega, u Svetoj Trojici, zadobijenog Domostrojem Bogočoveka Isusa Hrista i sticanog u Crkvi, i jeste sadržaj pravoslavnog bogoslovlja. A metod bogoslovlja je trojedan: vera, otkrivenje i predanje: vera, poverenje i vernost Bogu; istina je otkrivena i predata od Boga Istine i preda(va)njem istine vere i pobožnosti sa pokolenja na pokolenje: jedna vera, jedna istina, jedan put…


Jedna istina vere se od dana Pedesetnice čuva u Crkvi, i bogoslovlje je čuva, bdi nad njom, objavljuje je i predaje. Sve je tada otkriveno i Bog više ništa ne otkriva; zato nema razvoja bogoslovlja niti razvoja dogmata; jedna istina vere se iznova objavljuje i propoveda; ne na nov način, već iznova. Zato je istinita i prava vera ona koja je saglasna sa verom Svetih Apostola i Svetih Otaca; a potvrda iste vere je istovetnost naše propovedi i našeg bogoslovlja sa propoveđu i bogoslovljem Svetog Pisma, Svetih Proroka, Svetih Apostola i Svetih Otaca.

 

 

Bogoslovlje, dakle, već dve hiljade godina bdi da se u Crkvi ne objavljuje i propoveda drugačije učenje od učenja Svetog Pisma, Proroka, Apostola i Svetih Otaca. Kriterujem za istinitost učenja je otuda jednostan: ono mora biti saglasno sa učenjem Svetog Pisma i svetootačkim bogoslovljem: „Jedno telo, jedan Duh, kao što ste i pozvani u jednu nadu zvanja svoga; Jedan Gospod, jedna vera, jedno krštenje, Jedan Bog i Otac sviju, koji je nad svima, kroza sve, i u svima nama“ (Ef. 4, 4-6).
Sv. Ap. Pavle zapoveda svom učeniku: „O Timoteje, sačuvaj poveren ti zalog“ (1. Tim. 6, 20). „Sačuvaj predato ti predanje, koje su dobio od svoga učitelja, kao što sam ja dobio od svoga Učitelja“.
Na drugom mestu Ap. Pavle upozorava: „Ako vam ko propoveda Evanđelje drukčije nego što primiste, neka bude anatema“ (Gal. 1, 8). A Solunjane savetuje: „Tako dakle, braćo, stojte čvrsto i držite predanja, kojima ste naučeni, bilo našom rečju, bilo poslanicom“ (2. Sol. 2, 15). Sv. Ap. Pavle je bio učitelj propovedajući i podražavajući svog Učitelja.
Čuvar i prenosilac Predanja u našem rodu, u ove naše dane, bio je i ostao Sv. Justin Popović, profesor dogmatike na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu.


O rečima upozorenja Sv. Ap. Pavla Galaćanima, Sv. Justin govori: „Kako bih se onda usudio da izvrćem Evanđelje Spasovo? Ta to je jedina Večna Istina, jedina Večna Pravda, jedina Večna Ljubav, jedini Večni Život, jedina Večna Svevrednost u svima čovečanskim i anđelskim svetovima. Stoga: ‘proklet da bude’ i apostol, i anđeo s neba, i svaki čovek, i svaki stvor, koji ‘drukčije javi Evanđelje nego što vam ga mi javismo’.
Nema blagoslova rodu ljudskom sem u Evanđelju Hristovom. Izvan njega, i bez njega, sve samo prokletstvo do prokletstva. Jer bez Evanđelja Hristova: prokletstvo je ne samo greh, smrt, i đavo, već i ceo ovaj svet je prokletstvo, i sve u njemu: život, čovek, sva bića i sve stvari, jer se sve guši u smrti, u satanizmu, u đavolizmu: sve neprestano umire u beskonačnim i besmrtnim mukama. Jedino, jedino, jedino u Hristu i kroz Hrista Bog i Otac Nebesni ‘blagoslovio nas je svakim blagoslovom duhovnim’ (Ef. 1,3), i skinuo prokletstvo sa prirode ljudske (sr. Gal. 3,13)“.
O rečima, pak, Sv. Ap. Pavla Solunjanima, Sv. Justin besedi: „Tu čovek ništa ne stvara, niti može stvarati Večnu Istinu, Večnu Pravdu, Večnu Ljubav, Večni Život, već sve to može usvajati, primati, u svoje pretvarati; sve se to u Gospodu Hristu i u Crkvi Njegovoj daje njemu blagodaću Duha Svetog, daje i predaje. Tu se od čoveka traži jedno: da ta predanja primi i po njima živi. A prima ih, kako? Verom, koja ga uvodi u Crkvu, i pomoću svetih tajni i svetih vrlina vodi kroz novi blagodatni život u Duhu Svetom…


U Bogočovečanskom telu Hristovom, Crkvi, predanje je živa blagodatna sila, novi život. Ta živa blagodatna sila, taj novi život svakom vernom predaje se Duhom Svetim kroz svete tajne. Najpre, kroz svetu tajnu krštenja: ta blagodatna sila ulazi sva u biće hrišćanina, i očišćuje ga, i spasava ga od svakoga greha, od svake smrti, od svakoga đavola.
Potom, ta blagodatna sveta sila raste u hrišćaninu i množi se po meri njegove vere i njegovog truda. Raste i kroz druge svete tajne: sveto pričešće, svetu ispovest, sveto maslo, i ostale. Ta sveta blagodatna sila grana se i cveta u duši kroz raznovrsne svete vrline: od nje je – jaka blagodatna vera, od nje – jaka blagodatna ljubav, od nje – jaka blagodatna molitva, od nje – jaka blagodatna smirenost, blagodatna krotost, od nje – jako blagodatno trpljenje, jak blagodatni post; od nje je svaka blagodatna moć koja čuva čoveka od greha, i spasava ga kada padne u kakav greh, i osigurava mu sigurno i istrajno hođenje putem spasenja, i daje mu snage da radosno i svesrdno izvršuje zapovesti evanđelske, da živi po Evanđelju, da u sebi izrađuje i izgrađuje idealnog čoveka, po obličju Onoga koji ga je sazdao, da bi rastući rastom Božjim porastao u čoveka savršena, u meri rasta visine Hristove (sr. Kol. 3,10; Ef. 4,13). Da, hrišćani čvrsto stoje i drže sveta predanja, kada žive u svetim vrlinama, crpući za njih snage i sile iz svetih tajni Crkve Hristove“ .
Sv. Justin Srbski se Hristovim Jevanđeljem osveštao i objavio kao njegov nelažni čuvar, propovednik i prenosilac. On je bio i zauvek ostao istiniti i večni čuvar i baštinik Predanja. „Pitanje Predanja je pitanje života i smrti, večnog života ili večne smrti, za svakog člana Crkve Božije.
Pitanje o Predanju imalo je oduvek za Crkvu ogroman značaj, zato što se i apostolat njen u svetu, a time i samo njeno postojanje, nalazi u neposrednoj zavisnosti od njenog odnosa prema Predanju. Ono je i danas, može biti, važnije od svakog drugog pitanja, danas kada smo voljno ili nevoljno zapali u razna bespuća različitih savremenih pokreta: ekumenizma, humanizma, jalovih dijaloga i drugih društvenih bolesti savremene nam epohe, na koju bi se savršeno mogle primeniti reči svetog Vasilija Velikog da se se u njoj ‘sve granice Otaca pomerile; svi temelji i tvrđave dogmata poljuljale’“ .
Ova knjiga se bavi istraživanjem kakvi su čuvari i predavači Predanja nalednici Sv. Justina Popovića, na najvažnijoj učiteljskoj katedri Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta, katedri koja se bavi čuvanjem i predavanjem pravoslavnog dogmatskog predanja. Pri tom ćemo imati na umu navedeno upozorenje Sv. Ap. Pavla, kao i ovo Sv. Grigorija Palame: „Bežimo stoga od onih koji ne prihvataju svetootačka tumačenja, nego pokušavaju da sami od sebe uvedu nešto suprotno. Pretvarajući se da poštuju reči Svetog Pisma zapravo odbacuju njihovo blagočestivo poimanje. Da, bežimo od njih više nego od zmije, jer zmija, kada okusi telo, predaje smrti ono što je prolazno, odvojivši besmrtnu dušu; a oni (jeretici), zubima dohvataju samu dušu i odvajaju je od Boga, u čemu se i sastoji večna smrt besmrtne duše. Dakle, svom snagom bežimo od takvih ljudi, i priteknimo onima koji savetuju ono što je pobožno i spasonosno, jer je saglasno Otačkim predanjima“ .
Treba, dakle, da vidimo da li se na nasledicima Sv. Justina ostvaruju Hristove reči: „Na Mojsejevu stolicu sedoše književnici i fariseji… I vole začelja na gozbama i prva mesta po sinagogama. I da im se klanja po trgovima, i da ih ljudi zovu: učitelju!“ (Mt. 23, 2, 6-7).

Časni post 2017.
Arhim. dr. Nikodim (Bogosavljević)
Man. Golubac

 Dimenzije: 24cm X 17cm
Korice: meke.
Masa knjige: 800gr
Pismo: Ćirilica

Cena knjige: 600 dinara + poštarina

Warning! JavaScript must be enabled for this form to work properly.

Kupovina knjiga

Forma za kupovanje knjiga preko sajta

 

 

 

VIDEO

Gde se danas nalazimo u odnosu na sedam pečata i sedam truba iz Otkrivenja?
gde se danas nalazimo u odnosu na 7 pecata i 7 truba iz otkrivenja

Hristova ljubav pobeđuje smrt, beseda uoči početka litije "Za slobodu Srbije", 25. 10. 2010
hristova ljubav pobedjuje smrt

Poziv na litiju "Za slobodu Srbije", Žiča - hram Svetog Save na Vračaru (25. okt.- 5. nov.)
poziv na litiju za slobodu srbije

M. Antonije - samoproglašeni učitelj vaseljene i mera pravoslavnosti
monah antonije samoproglaseni ucitelj vaseljene

O nacionalnom pomirenju ili o hrvatskoj, komunističko-ustaškoj okupaciji Srbije
o nacionalnom pomirenju

Krst je sila i znamenje, krst je spasenje!
krst je sila i znamenje krst je spasenje

Ima li pravoslavnih proroka i proroštava i u naše dane?
ima li pravoslavnih proroka i prorostava i u nase dane

Pouke pored rakijskog kazana
pouke pored rakijskog kazana

Gde su Srbi danas na svadbi Jagnjeta Božjeg?
gde su srbi danas na svadbi jagnjeta bozjeg

 

Da li Srbi (ne) mogu biti zadovoljni sadržajem sporazuma pobedničkih koalicija u Crnoj Gori?
da li srbi u crnoj gori

Bog je stvorio čitav svet kao jedan veliki vinograd
bog je stvorio svet kao vinograd

Teror nad našom decom, maske i podrška pozivu dr Jovane Stojković na protest 07. 09. 2020.

protesti dr jovana protiv maski

Beseda o bogatom mladiću, nedelja 12. po duhovima, 30. 08. 2020.

beseda o bogatom mladicu

Braćo i sestre, ne bojte se! Razgovor Danka Vasovića sa arhimandritom dr Nikodimom

braco i sestre ne bojte se

Beseda nedelja 11. po duhovima, 23. 08. 2020.
beseda 11 nedelja po duhovimaProglas srbske mreže

proglas srbske mreze

Pravoslavno i naučno poimanje puberteta
pravoslavno i naucno poimanje puberteta
Novi vid narodnog samoorganizovanja: narodni pokret Ustavobranitelji
novi vid narodnog samoorganizovanja

Srđan Nogo - demagog, trojanac i lakrdijaš!!!

video srdjan nogo demagog

Pokorena SPC na strani režima Aleksandra Vučića

video pokorena spc

Prekid pominjanja i opštenja protosinđela Sergija Palačkovića sa episkopom niškim g. Arsenijem
video prekid pominjanja sergije

Analiza protesta i kako dalje...
analiza nikodim

Nastupa vreme kazne i stradanja...
video nastupa vreme kazni i stradanja

Srbi se nisu odazvali na poziv sv. kneza Lazara
video srbi se nisu odazvali

Na Vidovdan svi rodoljubi ispred Skupštine!!! Ispunimo kosovski zavet!!!

video na vidovdan

Znak vremena: Putin i Kirilo podigli hram antihrista

znak vremena putin i kirilo

Gde se danas nalazimo u odnosu na Nebesku liturgiju sv. vladike Nikolaja?
video gde smo sad

Ako je Gospod sa nama, ko će protiv nas!
ako je gospod sa nama ko ce protiv nas

Treći srbski ustanak traje... litije, izbori, opozicija, protesti...

video 3 srpski ustanak

Crkva i država ubijaju naše duše i tela

crkva i drzava ubijaju nase duse i tela

Jeretici - jude - bogohulnici

jeretici jude bogohulnici

 

Blagosloven Treći srbski ustanak!!!

video blagosloven 3 srbski ustanak

Mitropolit Amfilohije - prvi poglavar Crnogorske pravoslavne crkve

amfilohije prvi poglavar crnogorske pravoslavne crkve

Шта је следеће?

video sta je sledece

Sukob suverenista i globalista - istina ili dezinformacija?

video sukob globalistai suverenista

Borba na život ili smrt

video borba na zivot ili smrt

Molitva za izbavljenje iz ropstva i otvaranje hramova

video molitva za izbavljenje iz ropstva i otvaranje hramova

Poziv pravoslavnim Srbima povodom zabrane odlaska na Nedeljnu službu

video poziv pravoslavnim srbima povodom zabrane odlaska na liturgiju

Mitropolit Amfilohije - od velikosrbina do velikocrnogorca

video mitropolit amfilohije od velikosrbina do velikocrnogorca

INTERVJU: Nikodim Bogosavljević - Satanisti žele zlatnu milijardu obezboženih robova!

video balkan info arh nikodim bogosavljevic

Patrijarh i episkopi SPC - jude

video patrijarh spc i episkopi jude

Korona virus, 5G, kemtrejlsi, vakcina, Sveto pričešće, Ustav Srbije i ruski car

video korona 5g kemtrejls

Korona virus - ispit vere

video korona virus provera vere

Da li SPC može blagosloviti crnogorsku naciju?

video da li spc moze blagosloviti crnogorsku naciju

Protiv presađivanja i zaveštavanja telesnih organa

video presadjivanje organa Korona virus - šta je glavni cilj globalista?
video korona virus

Osnovne zablude protestanata i njihovo poreklo
video osnovne zablude protestanata

Migranti - kazna Božija?

video migranti kazna bozija

Sveštenici se oslovljavaju sa "OČE" u Pravoslavnoj crkvi
video svestenici se oslovljavaju sa oce


Vladika Artemije je u raskolu 4 - Odgovor grupi Istina je jedna - vladika Artemije
video odgovor grupi Istina je jedna


Vladika Artemije je u raskolu 3 - Kada je raskol počeo?

video vladika artemije je u raskolu 3 deo


Vladika Artemije je u raskolu 2 - analiza komentara

video vladika artemije u raskolu 2


Vladika Artemije je u raskolu

video vladika artemije je u raskolu


Crkveni kalendar - kanonsko ili dogmatsko pitanje?
video crkveni kalendar kanonsko ili dogmatsko pitanje


O nesmirenim, tvrdoglavim i sektaški nastrojenim revniteljima ne po razumu

video o nesmirenim tvrdoglavim i sektaskim nastrojenim


Psevdopravoslavno-sektaški kult dečaka Vjačeslava

video psevdopravoslavno sektaski kult decaka


Najava žiga antihrista i planova do njegovog dolaska (Otkrivanje Otkrivenja III)

video najava ziga antihrista i planova do njegovog dolaska


Razobličavanje zabluda o. Nikolaja Ušakova i o. Vasilija (Novikova) o elektronskim lični dokumentima

video razoblicavanje zabluda o nikolaja usakova


Postoji li duhovna opasnost od elektronskih ličnih dokumenata?

video postoji li duhovna opasnost od el licnih dokumenata


Hristolikost žrtve sv. velikomučenika i iskupitelja cara Nikolaja II

video hristolikost zrtve sv cara nikolaja 2 romanova


Monarhija ili demokratija?

video monarhija ili demokratija


Još jedna svetootačka potvrda geocentričnog sistema

video jos jedna svetootacka potvrda geocentricnosti


Mitropolit Amfilohije krštava transrodne

video mitropolit krstava transrodne


Predvodnik novoobnovljenaca u mitropoliji crnogorsko-primorskoj

video mitropolit predvodnik ekumenista i novoobnovljenaca


Jeresi neminovno rađaju raskole

video jeresi neminovno radjaju raskole


Patrijarh Irinej odlikovao kolegu Aleksandra Vučića

video patrijarh irinej odlikovao kolegu aleksandra vucica 


Objava prekida opštenja Darka i Marine Ćosović sa episkopom požarevačko-braničevskim g. Ignatijem i patrijarhom srbskim g. Irinejom

video objava darka i marine


O „bezblagodatnoj“ ili „jeretičkoj“ crkvi

video o bezblagodatnoj ili jeretickoj crkvi


Poslušnost i neposlušnost episkopu, Crkvi i Hristu

video poslusnost i neposlusnost episkopu crkvi hristu


Molitva za jeretike i odstupnike koji su na vlasti u crkvi

video molitva za jeretike


U čemu se sastoji čovekova Bogoikoničnost?

video u cemu se sastoji covekova bogoikonicnost


Jeres sergijanizma episkopa valjevskog g. Milutina

video jeres sergijanizma


Objava prekida opštenja grupe vernika iz Mionice i Valjeva sa episkopom valjevskim g. Milutinom i patrijarhom srbskim g. Irinejom

ladja spasenja


Odgovor o. Antoniju na javna prozivanja i osude

video odgovor o antoniju na javna prozivanja


Otac Marjan sa Stava – licemer, klevetnik i antiispovednik

video ot marjan sa stava


Objava Nevenke Dimitrijević O prekidu opštenja sa patrijarhom srbskim g. Irinejom

video objava nevenke dimitrijevic


Ruski i svepravoslavni car-patrijarh dolazi!

video ruski svepravoslavni car dolazi


Raščinjenje od jeretika je blagoslov!

video rascinjenje od jeretika je blagoslov


Veliki pad Svete Gore

video veliki pad svete gore


Svi episkopi SPC su u jeresi

nikodim bogosavljevic video 001


Jeres Sergijanizma patrijarha srbskog g. Irineja

nikodim bogosavljevic video 008


Matematika - nauka palog čoveka

nikodim bogosavljevic video 007


Objava Vijolete Rađenović iz Beograda o prekidu opštenja sa patrijarhom g. Irinejom

nikodim bogosavljevic video 006


Objava Voje Trifunovića o prekidu opštenja sa episkopom g. Irinejom

nikodim bogosavljevic video 005


Lažni misionar Georgije Maksimov

nikodim bogosavljevic video 004


Da li ćemo izgubiti Kosovo?

nikodim bogosavljevic video 003


Jeres ekumenizma Patrijarha Srbskog G. Irineja

nikodim bogosavljevic video 002


Pojašnjenje o objavi prekida pominjanja i opštenja

nikodim bogosavljevic video 001

POMOĆ SAJTU

UPLATE NA TEKUĆI RAČUN

DINARSKI:
250-1400018141500-53

EVRO:
250-1400003891210-16


© nikodimbogosavljevic.com All Rights Reserved.

Ko je na mreži: 399 gostiju i nema prijavljenih članova

Broj pregleda članaka
283541
Free Joomla! templates by Engine Templates