Sveti i Veliki Sabor 2016.

Štampa
Zvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivna
 

knjiga sveti i veliki sabor 2016 godine

Arhim. dr Nikodim (Bogosavljević), Sveti i Veliki Sabor 2016. (sabornost, priprema, nosioci, kritika i prevodi dokumenata).

Sažetak: Knjiga sadrži deset glava.
U Uvodu je dato obrazloženje teme, razlozi za njeno razmatranje, aktuelnost i metodologija rada. U drugoj glavi, nazvanoj Ustanova Sabora, dat je uvodni bogoslovski sadržaj i smisao ustanove Sabora, koja proističe iz dogmata o sabornosti Pravoslavne Crkve, ugrađenog u Nikejo-carigradski Simvol vere. Naznačeno je istorijsko i duhovo poreklo Sabora, koje ističe iz Tajne Večere – Sabora Hrista i Apostola.
Zatim su date osnove karakteristike Apostolskih, Pomesnih i Vaseljenskih Sabora.

Pošto je ideja o sazivanju Svetog i Velikog Sabora potekla početkom 20. veka od carigradskih patrijaraha, treća glava je posvećena Carigradskoj patrijaršiji i nosi naziv: Carigradska patrijaršija – pokretač i organizator priprema za Svapravoslavni Sabor.

U njoj su obrađeni njen istorijat, ime i povlastice, delatnost u 20. veku i bogoslovlje njenih bogoslova, mitr. Jovana (Zizijulasa) i V. Fidasa, o sabornosti i saboru. Zaključili smo da su ideja o sazivanju Velikog Sabora, kao i bogoslovlje navedenih bogoslova, stavljeni u službu ostvarivanja tri njena cilja:
1. ekumenističke „obnove jedinstva“ među „Crkvama“,
2. stavljanje čitave dijaspore i misije pod njenu jurisdikciju, na štetu, pre svega, rezultata misije Ruske Pravoslavne Crkve i
3. ostvarivanje njenih neopapističko-vaseljenskih ambicija, da njenom nekanonskom samonazvanju „vaseljenska“ obezbedi vaseljensko prostiranje i vlast, zasnivajući ga na nepredanjskom, pristrasnom i antisaborskom tumačenju kanona Vaseljenskih Sabora.

 

U četvrtoj, središnjoj glavi, pod nazivom Sveti i Veliki Sabor 2016., urađena je analiza istorijata priprema, imena, razloga za sazivanje Sabora, ustanove koja saziva Sabora, metodologije rada i bogoslovlja tekstova dokumenata, prihvaćenih za budući Sabor.
Zaključili smo da bez Pravoslavnog Cara, čija je služba čuvanje vere i sazivanje Vaseljenskih Sabora, Veliki Sabor ne može biti kanonski sazvan, niti pravoslavna vera sačivana.
Kao nepredanjsku i antisaborsku smo proglasili, predviđenu Pravilnikom o organizaciji i radu Sabora, zamenu pozivanja svih episkopa Pravoslavne Crkve pozivanjem delegacija Pomesnih Crkava, sastavljenih od Predstojatelja i 24 episkopa, kao i sistem glasanja jedna Crkva – jedan glas, umesto predanjskog jedan episkop – jedan glas.
Osim toga, zaključili smo da dokument Odnosi Pravoslavne Crkve prema ostalom hrišćanskom svetu uvodi svejeres ekumenizma za zvanično učenje Crkve, dok to isto radi dokument Misija Pravoslavne Crkve u savremenom svetu za jeresi panteizma, hilijazma i apokatastaze.
Sledeću glavu smo posvetili razmatranju opasnosti od raskola, a potom slede Zaključak, Pogovor i Epilog, dok su u Prilozima dati prevodi saborskih dokumenata, i na kraju je sabrana korišćena literatura.
Na osnovu svega navedenog donesen je zaključak da predstojeći Sveti i Veliki Sabor na Kritu za Duhove ove godine, ako bude održan i ako budu prihvaćeni spremljeni dokumenti, neće biti prihvaćen od punote (sveštenstva, monaštva i mirjana) Pravoslavne Crkve, odnosno smatraće se za „razbojnički“, tj. „vučji“.

Dimenzije: 20,5cm X 14cm
Korice: meke.
Masa knjige: 680 gr
Pismo: Ćirilica

Cena knjige: 500 dinara + poštarina

Warning! JavaScript must be enabled for this form to work properly.

Kupovina knjiga

Forma za kupovanje knjiga preko sajta

 

Tags: