Simvolika predstava na srednjovekovnoj kamenoj plastici kod Srba

Štampa
Zvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivna
 

simvolika predstava na srednjevekovnoj plastici

Lako je uočljivo da predstave na našoj srednjovekovnoj plastici pored ukrasnog imaju i simvolično značenje, kojim je posetiocima hrama prenošen određeni skup poruka. Ovaj se sistem sporazumevanja oslanjao na ulogu koju su simvoli imali u drugim, starijim prehrišćanskom religijama, u kojima se simvol koristio kao pomoćno sredstvo za formiranje i održavanje kulta.

Simvol je znak koji okuplja sve one koji veruju, odnosno, poštuju simvolizovanog, koji pri tome ima ulogu sabirne tačke kulta verujućih, zajednice istovernih. Zbog verovanja da je u simvolu prisutna sila i moć predstavljenog, simvol se koristio ne samo kao znak prepoznavanja i okupljanja verujućih oko subjekta (ili objekta) njihove vere, već i kao oruđe zaštite od bolesti i kao oružje protiv suprotstavljenih im sila. Otuda se simvol nalazi u središtu kulta, u središtu obreda.

 S obzirom da će o hrišćanskoj simvolici biti još reči u odgovarajućem poglavlju, dodajmo u Uvodu još i to da je u svakom od simvola jednog kulta ili kulture jedne epohe čvrsto ugrađena duhovnost te kulture i kulta, odnosno, duh čitave civilizacije koja je te simvole, kao svoje grbove i zastave stvarala i isticala. Proučavanjem i tumačenjem simvola kroz epohe i kulture može se doći do duhovnosti, tj. vere određene zajednice i vremena, a uočavanje promena njihovog značenja pouzdan je znak pojave nove vere i novih shvatanja. Tumačenje simvola je put za shvatanje mitologija, kultnih obreda i njihovih pratećih umetničkih predstava. U njima su pohranjena verovanja i znanja teologije, antropologije i kosmogonije. Njihovim prevođenjem na poznat i lako čitljiv jezik otkrivamo naume i promisle Tvorca, utisnute kao neizbrisiv i neizblediv pečat u tkivo tvorevine, „jer je od Njega i kroz Njega i radi Njega sve“ (Rim.11,36) 

Autor: Nikodim Bogosavljević
Dimenzije: 29,5cm X 20cm
Korice: tvrde
Broj strana:180
Masa knjige: 855 gr
Izdavač: Cetinjski manastir – Cetinje


Cena knjige: 800 dinara + poštarina

RASPRODATO

 

Tags: